Uśmiechnięty pracownik działa sprawniej . To oczywistość, ale tonu emocjonalnego jaki panuje w organizacji nie można ignorować. Jeśli bywa nieprzyjemny, pojawia się rotacja, zatrudnieni nie wykonują poleceń , a niski poziom chęci poświęcenia się w pracę daje