Zakażenie grzybicze jest schorzeniem wywołującą wstyd. Dotyka jednak znacznego odsetka osób na świecie. Stąd istotne znaczenie ma uświadamianie o definicji pojęcia grzybica, a także wskazywanie sposobów jej diagnozowania oraz leczenia. Zakażenie grzybicze to choroba, która wiąże się