Większość z nas wiąże branżę hotelową z różnorodnymi obiektami, które proponują schronienie. Należy jednak pamiętać, że pomiędzy szablonowym hotelem a pensjonatem istnieją spore różnice. Nie wolno również pomylić schroniska turystycznego z domem wycieczkowym bądź zajazdem. Hotelarstwo i