Wyznacznikiem luksusu są dla większości hotele oferujące pakiet usług na bardzo wysokim poziomie. Zbytek są jednak w coraz mniejszym stopniu ostentacyjne. Luksusowość danego hotelu można przedstawić w sposób elegancki, choć dla ludzi spoza elitarnego kręgu słabo dostrzegalny.